Bij Ter Dorpe stellen we uw noden voorop!

We streven ernaar om een woonklimaat aan te bieden in een aangename en huiselijke omgeving waar de bewoner en zijn familie zich goed kunnen voelen.

20120827-terdorpe-website-fotomateriaal-2161.jpg

Zelfstandig wonen, met zorg nabij

Residentie Ter Dorpe is een “open huis” dat zich richt tot 65-plussers en stelt zich tot doel een veilige woonomgeving te creëren voor haar bewoners die, (indien nodig) beroep kunnen doen op zorg, toezicht en begeleiding door de medewerkers van Ter Dorpe en/of externe zorgverleners.

Dit “goed gevoel” willen we steeds behouden door de kwaliteit van onze processen en diensten te meten op basis van klanttevredenheid.

We wensen een gezond financieel beleid te voeren. Er is een samenwerking met een externe accountant.

afdruk-155-van-163-min.jpg

We trachten de levenskwaliteit van de bejaarde en zijn familie te optimaliseren door een aan hun noden aangepaste, kwaliteitsvolle woonomgeving en gedifferentieerd dienstverleningsaanbod aan te bieden waarbij de waardigheid, de zelfredzaamheid en de autonomie van de bewoner gerespecteerd wordt.

Logo RTD.png
Team Ter Dorpe /

Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor u!

Indien de bewoner beslist om een beroep te doen op de dienstverlening vanuit de residentie, trachten we deze zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de individuele noden, behoeften en zorgvragen van de bewoners.

De omstandigheden om kwaliteitsvol aanbod “op maat” te leveren, is niet altijd eenvoudig. Het is voor ons belangrijk dat een goede communicatie wordt opgezet tussen de bewoner en zijn familie enerzijds en de externe medewerkers anderzijds. Inspraak staat daarom centraal om te streven naar kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening.

Wij zorgen voor een goede planning en de nodige feedback.

shutterstock-1626555931.jpg

Onze droom

Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van politieke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging en respect voor de privacy van de bewoner wordt door de directie en de medewerkers hoog in het vaandel gedragen.

In dit woonproject bieden we opvang, sociale contacten, en begeleiding gedurende het verblijf.

De bewoner heeft de keuze om, indien nodig, een beroep te doen op de dienst- en zorgverlening die facultatief door de medewerkers aangeboden worden of op de diensten van externe zorg- en dienstverleners.

terdorpeflatjes1-dsc-9767.jpg

Faciliteiten

Cafetaria

In twee van de flatgebouwen vindt u een gemeenschappelijke ruimte met tv-hoek, zithoek, speelhoekje voor de kinderen, biljart en drankautomaat. Deze ruimte staat ter beschikking van zowel onze bewoners als hun bezoek. Op bepaalde uren is er bediening voorzien zodat onze bewoners kunnen genieten van een drankje.

Vergaderzaal

Een grote vergaderzaal bevindt zich in flatgebouw B. Hier vindt de tweemaandelijkse bewonersraad plaats maar deze doet ook dienst als bingoruimte, ruimte voor optredens, feestjes, …

Wassalon

In een speciale ruimte op het gelijkvloers is in elk gebouw een wasmachine en droogkast voorzien die ter beschikking staan van de bewoners. Deze apparaten werken met munten.

Onthaal/aanspreekpunten

In de hal van het flatgebouw B bevindt zich het onthaal/bureel. Elke dag kunnen de bewoners er terecht met alle administratieve, sociale en andere vragen. Bovendien zijn er dagelijks twee zorgkundigen aanwezig die onze bewoners met raad en daad bijstaan daar waar nodig of gevraagd. Dit team wordt nog aangevuld met een verantwoordelijke technische dienst en twee poetsvrouwen.

Kapper en pedicure

Als u dat wenst, kan u een kappersbeurt, voetverzorging, medische pedicure of manicure aanvragen zonder dat u de Residentie hoeft te verlaten. Deze dienstverleners komen naar uw flat. Meer info daarover bij de woonassistente.

(externe dienstverlening)

Verpleging, andere medische hulpverlening, thuiszorg en poetsdienst

Indien u wat meer zorgen nodig heeft, bekijken wij graag samen met u en uw familie welke omkadering we u kunnen aanbieden. Denk aan thuisverpleging, thuiszorg, kinesitherapie en andere paramedische zorgen. Ook de poetsdienst kan ingeschakeld worden zodat u voldoende ondersteuning heeft om comfortabel in uw flat te blijven wonen. Informeer u bij de woonassistente.

(externe dienstverlening)

Gecertifieerd als officiële serviceflat.

Residentie Ter Dorpe is als serviceflat erkend door de Vlaamse Gemeenschap onder het erkenningsnummer PE 2371. De afdeling van de inspectie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is gemachtigd om tijdens een inspectieronde de nodige documenten in te kijken om na te gaan of de residentie aan de geldende wetgeving voldoet.

Bent u nog niet helemaal overtuigd? We hebben alles voor u even gebundeld in een brochure.

residentie-ter-dorpe-serviceflats.png

Graag binnenkijken in een assistentiewoning?